شرکت تعاونی کارکنان کابل خودرو سبزوار

درباره ما

نوع شرکت:
تولیدی توزیعی

موضوع فعالیت:
خرید فروش وتولید و بسته بندی قطعات یدکی خودروهای تولید داخل (درحال حاضر تهیه و توزیع کلیه محصولات شرکت کابل خودرو سبزوار SKC)

دفتر اصلی شرکت:
شهرستان سبزوار، بلوار باهنر، نبش باهنر یک

کارخانه طرف قرارداد:
شرکت کابل خودرو سبزوار SKC، کیلومتر 2 جاده سبزوار مشهد